Школска документа

Документа

Годишњи извештај о раду школе

2020/2021.
Годишњи извештај о раду школеПРЕУЗМИ
2019/2020.
Годишњи извештај о раду школеПРЕУЗМИ
2018/2019.
Годишњи извештај о раду школеПРЕУЗМИ
2017/2018.
Годишњи извештај о раду школеПРЕУЗМИ
2016/2017.
Годишњи извештај о раду школеПРЕУЗМИ

Годишњи план рада школе

Анекс за 2021/2022.
Анекс годишњег план рада
ПРЕУЗМИ
Годишњи план за 2021/2022.
годишњег план рада
ПРЕУЗМИ
Анекс за 2020/2021.
Анекс годишњег план рада
ПРЕУЗМИ
2020/2021.
Годишњи план рада школе
ПРЕУЗМИ
2019/2020.
Годишњи план рада школе
ПРЕУЗМИ
2018/2019.
Годишњи план рада школе
ПРЕУЗМИ
2017/2018.
Годишњи план рада школе
ПРЕУЗМИ
2016/2017.
Годишњи план рада школе
ПРЕУЗМИ

Правила понашања

Права и дужности ученика
Права и дужности ученикаПРЕУЗМИ
Правила понашања ученика
Правила понашања ученикаПРЕУЗМИ
Правила понашања за родитеље
ПРЕУЗМИ
Процедуре за поступање наставника
ПРЕУЗМИ

Правилници

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
ПРЕУЗМИ
Правилник о награђивању и похваљивању ученика
ПРЕУЗМИ
Правилник о мерама безбедности ученика

ПРЕУЗМИ
Правилник о испитима

ПРЕУЗМИ
Правилник понашања у установи

ПРЕУЗМИ
Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе
ПРЕУЗМИ
Правилник о оцењивању ученика

ПРЕУЗМИ

Остала важна документа

Развојни план школе
2019/2024.
ПРЕУЗМИ
Развојни план школе
2014/2019.
ПРЕУЗМИ
Школски програм
Школски програм
ПРЕУЗМИ
Статут школе
Статут школе
ПРЕУЗМИ
Стручни активи
Чланови стручног актива
ПРЕУЗМИ
Дуални образовни профил
Дуално образовање
ПРЕУЗМИ

Погледајте и наше летописе – кликни овде

Прелистајте наш часопис "Искере" – кликни овде