Ес дневник

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да је наша школа од ове школске године, 2020/21. прешла на вођење евиденције у потпуности преко електронског дневника. 
За све родитеље наших ученика генерисани су захтеви за портал. Штампани облик тих захтева је послат родитељима. Њихов задатак је, да ако желе да имају увид у оцене, изостанке и активности свог детета, попуне тај захтев. Од њих се тражи да унесу име и презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), и маил адресу. Податке могу попунити по жељи за оба родитеља, или само за једног, како се они одлуче. Е-маил адреса је важан податак, јер ће то бити корисничко име родитељу приликом уласка на портал.

Наравно, родитељ може да одлучи да не жели да има приступ порталу. Онда ће вратити непопуњен захтев уз напомену да не жели приступ и то ће потврдити својим потписом. Ако се родитељ предомисли, било када, може да тражи од одељенског старешине приступне податке.
Формиране налоге ће одељенског старешине поделити родитељима уз потпис. Добијени налог садржи корисничко име и привремену лозинку, коју ће родитељ морати да промени приликом првог уласка у систем. Нова лозинка мора да има бар 8 карактера, бар једну бројчану цифру, мало, односно велико слово.
Родитељима ће оцене бити видљиве по истеку 48 сати од уноса у дненик, док ће унете изостанке моћи да виде одмах. Родитељи ће видети и све белешке уз унете оцене. Надамо се, да ће ова новина умногоме допринети побољшању успеха наших ученика и да ће изостанци бити сведени на минимум.

Приступање електронском дневнику

- У веб-прегледачу (Google Chrome; Mozilla Firefox...) отворите следећу интернет адресу: https://moj.esdnevnik.rs/login

- унесите корисничко име и привремену шифру коју сте добили од одељенског старешине;
- промените привремену у нову(сталну) шифру (ваша нова лозинка мора да има бар 8 карактера, бар једну цифру, бар једно мало, односно бар једно велико слово).