Заједнички родитељски састанак родитеља ученика осмог разреда

5. марта 2020.г.,са почетком у 18 часова, у холу школе, одржан је заједнички родитељски састанак са родитељима осмака. Састанак је водила педагог Милица Војић Марковић,а учествовали су и руководиоци стручног актива математике Милица Настић и српскогјезика Ивана Јовановић, као и ос Светлана Ненадовић и Никола Рајевац. Родитељи су упознати са активностима школе на проф. информисањуученика, о динамици и активностима школе на припреми ученика за пробнии завршни испит,о полагању ученика који раде по иопу, о припремној и допунској настави, о раду здравствене комисије, о мерама афирмативне акције. Овакве врсте састанака су се показале као добре припреме и родитеља за овај важан и често стресан период који је већ пред нама. Састанку је присуствовало осамдесетак родитеља.

Додатне информације