Школа без насиља

  • Штампа

Чланове тима за заштиту ченика од насиља погледајте овде

Чланове вршњачког тима школе без насиља погледајте овде

Нивое вршњачког насиља погледајте овде

Правила понашања родитеља погледајте овде

Правила понашања ученика погледајте овде

Превентивне активности у овој школској години погледајте овде

Процедуре у ситуацијама насиља погледајте овде

Опште информације погледајте овде