Информације за ИОП

Тим за инклузију насе школе је 1. марта шк. 2015/16.г.одржао седницу са свим запосленим наставним особљем и струцном службом, на којој је анализирано постигнуће и напредак сваког појединачног ученика наше школе који наставу похађа по ИОПу. Констатовано је да поједине планове, тамо где није било напретка, коригујемо и тако иновирани планови су предати до 10. марта 2016.г. Напредовање ученика ће бити предмет стручне анализе и у мају ове године.

Презентација за 8 разред

У току фебруара и марта шк.2015/16.г. педагог и психолог су свим ученицима осмог разреда наше школе представиле презентацију која се односи на политику уписа у средње школе у Колубарском округу у овој школској години. Уценици су упознати са средњим сколама и понуђеним смеровима,као и са бодовима,минималним и максималним,који су били потребни за упис у средње школе у овој школској години, како би могли да већ имају увид у своју ситуацију и могућност уписа у исте. У истом периоду стручна слузба је са свим ученицима осмог разреда урадила тест професионалних интересовања и, када је резултате обрадила, одржала је одељенске заједнице на којима је разговарала о појединачним резултатима и одговарала на постављана питања, како би разјаснила што висе нејасноћа. Са свим заинтересованим ученицима обављени су и појединачни разговори у циљу што бољег избора занимања. 15. марта су сви заинтересовани ученици осмог разреда, са својим одељенским старешинама,били су у посети Техничкој школи у Ваљеву и тамо се,на лицу места,упознали са политиком и могуцностима уписа у ову средњу школу.

 

Додатне информације