Информације за ИОП

  • Штампа

Тим за инклузију насе школе је 1. марта шк. 2015/16.г.одржао седницу са свим запосленим наставним особљем и струцном службом, на којој је анализирано постигнуће и напредак сваког појединачног ученика наше школе који наставу похађа по ИОПу. Констатовано је да поједине планове, тамо где није било напретка, коригујемо и тако иновирани планови су предати до 10. марта 2016.г. Напредовање ученика ће бити предмет стручне анализе и у мају ове године.