Активности!

Ученички парламент је имао четири седнице у току првог полугодишта. Врло активно се укључио у све догађаје у животу школе: Дечја недеља, обележавање Дана школе, кампања против насиља, спортски догађаји, акције заштите животне средине, трибине, превентивне радионице, давали предлоге за спровођење истраживања о разлозима неуспеха у школи.Списак ученика школског парламента можете видети овде

Додатне информације