РУКОВОДСТВО УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

На седници  26.септембра 2017.г. за председника парламента је изабрана
Анђела Весић,а за потпредседника Матија симанић
Ресор образовања водиће Анђела Ивановић, и Ана Ђукић,
ресор  културе Софија Перић,министар спорта биће Софија Матић,а заменик
 ће јој бити Милан Тошић.
Министар заштите животне средине биће Филип арсенијевић,министар и
заменик области социјалног рада биће Марија Максимовић и Анђела Махмутовић.
Министар финансија биће Марко Нинковић,а заменик Анђела Ивановић

Додатне информације