ОПШТИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК СА РОДИТЕЉИМА НАШИХ УЧЕНИКАКОЈИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ ПО ИОП-у

  • Штампа

4.4.2017. г. у просторијама школске библиотеке,са почетком у 18,30 ч. одржан је општи родитељски састанак са родитељима чија деца  у овојшколској години похађају наставу по ИОПу. Било је присутно 33 наставника и родитеља,а састанак је организовао Тим ѕа инклузију . У име тима све присутне је поздравила председница Жељка Видић,а онда се расправљало по следећем дневном реду: Информације о формирању и активностима Тима за подршку ученицима. Информације о дефектологу који ће у нашој школи радити од 6.априла до 31.децембра2017.г. Информације о бесплатним уџбеницима за следећу школску годину. Информације о пробном завршном испиту за троје ученика који раде по ИОПу 2 Анкета о сарадњи школе и родитеља. Разно Тим за подршку ученицима је формиран у фебруару и већ је имао 14 састанака,скоро сви присутни родитељи и наставницису бар једном били на састанку,макар када се  дискутовало о напредовању њиховог детета. Формирањем тог тима  Тим за инклузију је добио значајну помоћ. Школа је ,заједно са НВО "Загрљај" коју води родитељ Лепосава Пиргић,која је у име ове групе родитеља члан Савета родитеља,конкурисала код локалне самоуправе са пројектом "И ми имамоправо на инклузију" и на тај начин је обезбеђен дефектолог који ће радити са нашим ученицимадо краја првог полугодишта шк. 2017/18.г. То ће значајно  унапредити рад и допринети бољем постигнућу наших ученика.Родитељи су информисани да је стигло упутство ресорног Министарства које се односи на бесплатне уџбенике, па је педагог објаснила да сва ова деца имају право на основни комплет управо по основу ИОПа, али да многи имају право и као примаоци социјалне помоћи,али и као родитељи који имају треће дете у школи. Родитељи су информисани да ће се 7. и 8. априла полагати пробни завршни испит за ученикеосмог разреда и да ће троје ученика који раде по ИОПу такође полагати.Обављени су разговори са њиховимродитељима,тестовису припремљени и све се одвија како треба. Урађена је анкета о сарадњи са школом коју је припремила ПП служба и која ће служити каоинформација на шта треба да се још обрати пажња како би се сардња још унапредила. Родитељи су информисани о трибини о дислексији  која је за ученике и наставнике одржанау холу школе крајем марта,а коју је иницирала и на њој говорила Сара Стевановић,7.р.,која се носи саовим проблемом. Понуђено им је да урадимо још трибина,а да они делегирају теме.