Професионално информисање

  • Штампа

Професионално информисање

Ученички парламент наше школе је средином фебруара урадио нови пано за професионално информисање ученика, нарочито ученика осмог разреда. На паноу се могу наћи информацијхе о рачунању поена потребних за упис у средње школе, смерови у школама нашег региона, број поена који је био потребан прошле године за упис на све смерове,као и информације о презентацијама средњих школа у нашој школи,текући конкурси и сл. 28. 2.2018.г. одржана је у нашој школи презентација Средње уметничке школе из Шапца ,а 7.3. 2018. ће се представити наша гимназија.

Тест професионалних интересовања

Као и преходних година ,педагог и психолог ,су са свим  ученицима 8.р. урадили тест професионалног интересовања   ,који се ради  само у нашој школи. После тога је обављен индивидуални саветодавни рад из области ПО са свим ученицима осмог разреда. Планирано је да се  родитељи упознају са резултатима тестова ПО своје деце.