Може то и овако....Музичко

Петак,30.11.2018.г. ,час музичке културе

наставник : ТАТЈАНА ШЕЋЕРОВ

одељење:5-4

 нас. јединица: СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ДО САДА ПРЕЂЕНОГ ГРАДИВА

тип часа: вежбање облици рада: групни рад,фронтални. Обнављање градива не мора нужно бити досадно ,ни ученицима, ни наставнику.Овај час је сјајан пример за то! Групе су добиле по 5 питања,прво је обавезно било да група отпева  задату песму из опуса предвиђеног планом и програмом,као и 4 теоријска питања. Наставник је оценио рад група,свако тачно одговорено питање носило је бодове,;збир бодова одређивао је оцену за целу групу. Ево мало слика:

1234

Додатне информације