Упис првака!

 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016/17.

ГОДИНЕ ИЗВРШИЋЕ СЕ ОД 17. ФЕБРУАРА ДО 4. МАРТА 2016.

ОД 9 ДО 12 ЧАСОВА И ОД 15 ДО 18 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ, УЛ. ЈОВАНА ДУЧИЋА 5

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Након завршеног лекарског прегледа заказати тестирање детета у школи код психолога и педагога позивом на број 221-296 или лично. Приликом доласка на тестирање понети:

  1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА
  2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ И
  3. АНКЕТНИ ЛИСТИЋ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

Додатне информације