ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОСМАКЕ

- 7. априла 2017.г. са почетком у 12,00 часова  полагаће математику и тог дана анонимно попуљавају упитник, -  8. априла  2017.г.  у 9,00 ч. полагаће тест из српског језика,тј. матерњег језика,а комбиновани тест ће се полагати у 11,30 ч. Дакле, другог дана ће постојати пауза од 30 мин. између два двосатна термина. Школа је одредила комисије за прегледање тестова,а резултати ће ученицима бити саопштени после недељу дана,што је упутство Министарства Сваки наставник ће обавестити сваког ученика о постигнућу на том тесту,а ученици ће добити своје тестове на увид. Родитељи осмака су писаним путем добили све информације о теститању.

Додатне информације