ОПРЕМИМО НАШУ ШКОЛУ НОВИМ РАЧУНАРИМА!

Наша школа налази се уобласти Београд, ушли смо у ужии збор, у 40 школа у Србији које су подељене по областима, на 4 области по 10 школа. Важно је да у својој области од 10 школа заузмемо једно од првих 5 позиција!!! Може гласати свако ко поседује Facebook налог преко Facebook странице наше школе! ПосетитеFacebookстраницунашешколеигласајте!

Свакиданможетегласатиједном!!! Гласајтедо 7. Јунауапликацијиналинку:

http://bit.ly/StvaramoZnanjeTelekomSrbija

Додатне информације