Саветовалиште за родитеље-предавање

6.12.2018.г. са почетком у 17 часова, у холу школе је одржано предавање за родитеље ученика првог разреда "говор и моторика". Предавач је била  дефектолог-логопед Светлана Матић. Тема и циљна група  су одабране на основу податка  да је свако четврто дете на испитивању предзнања  у априлу 2018.г. Имало мање или озбиљније проблеме са  говором, само 20% од њих  је  тражило помоћ од логопеда. С друге стране.школа нема запосленог стручњака из те области, један логопед је запослен у дому здравља и  тешко се заказују термини јер покрива цео град,  а рад приватника је скуп за већину родитеља. Предавању је присуствовао велики број родитеља, као и велики број наших учитеља, којима овакве теме увек добро дођу  у пракси. Предавач је донела на увид  неколико помоћних средстава у свом раду, па их је представила учитељима и родитељима. Ово предавање је показало  потребу да се ради у овом правцу: дакле, да се понуде теме које  могу да помогну родитељима и учитељима  у свакодневном животу и раду.

Додатне информације