Физичко и здраствено васпитање-извештај

Извештај са кроса црвеног крста погледајте овде

Извештај са такмичења у пливању погледајте овде

Извештај са такмичења у спортском изазову погледајте овде

Извештај са турнира у малом фудбалу погледајте овде

 

 

Резултати анкете за родитеље спроведене на крају школске године

Резултати анкете за родитеље спроведене на крају школске године 2018/2019 можете погледати овде

Резултати истраживања о сарадњи школе и родитеља

Резултате истраживања о сарадњи школе и родитеља чија деца похађају наставу по ИОП-у у школској 2018-19.г. можете погледати овде

Резултати истраживања „разлози неуспеха ученика 5-8.разреда на полугодишту школске 2018/19.г“

Резултате истраживања „разлози неуспеха ученика 5-8.разреда

на полугодишту школске 2018/19.г“ можете погледати овде

Анализа анкете за ученике другог,трећег и четвртог

Анализу анкете за ученике другог,трећег и четвртог

разреда ученика ОШ „Андра Савчић“ можете погледати овде

Извештај ПП службе

Извештај о адаптацији ученика 5 разреда-прелазак са разредне на предметну наставу можете погледати овде

Извештај о педагошко-инструктивном раду у првом полугодишту школске 2018/2019. године можете погледати овде

Резултати анкете

Резултате анкете за родитеље спроведне на крају школске 2017-18. године можете погледати овде

Распоред писмених и контролних вежби

Распоред писмених и контролних вежби млађих разреда за прво полугодиште погледајте овде

Распоред писмених и контролних вежби млађих разреда за друго полугодиште погледајте овде

Распоред писмених и контролних вежби старијих разреда за прво полугодиште погледајте овде

Распоред писмених и контролних вежби старијих разреда за друго полугодиште погледајте овде

Додатне информације