ПРАВИЛНИЦИ

Правлиник понашања у установи ОШ"Андра Савчић" можете погледати овде

Правилник о мерама безбедности ученика ОШ"Андра Савчић" можете погледати овде

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика ОШ"Андра Савчић" можете погледати овде

Правилник о испитима ОШ"Андра Савчић" можете погледаи овде

Правилник о награђивању ученика ОШ"Андра Савчић" можете погледати овде

Статут ОШ"Андра Савчић" можете погледати овде

Додатне информације