Годишњи извештај о раду школе

Документа о раду  ОШ "АНДРА САВЧИЋ"усвојена су на седници Школског одбора, одржаној у петак,14.9.2018.г., након што су прошла процедуру усвајања на Наставничком већу (12.9.2018.г.) и Савету родитеља (13.9.2018.г.). Према Закону, документа се налаѕе на сајту школе од 17.9.2018.г.

Комплетан докумен можете погледати овде

Додатне информације