Обавештење за састанак

 

У петак, 9.12.2016.г. са почетком у 13,45 ч. одржан је редовни састанак школског Тима за инклузију. Састанку су присуствовали сви чланови Тима из реда наставника,сем педагошког асистента,а оправдано је изостала представник родитеља и члан Савета родитеља Лепа Пиргић. На састанку су анализирани програми рада и распореди свих ученика који наставу похађају по ИОПу.Закључено је,сем у једном случају,где је одмах реаговано и где су урађене корекције  пре свега у распореду,да су сви остали планови и распореду у реду. Такође је било речи и о сарадњи са родитељима,па је истакнуто да је школа задовољна сарадњом,али да је потребно питати и одитеље колико су они задовољни.Због тога ће ПП служба урадити анкету ,како би добили праву слику сарадње и како бисмо могли да је усавршимо. Дотакнуто је и питање сарадње са ИРКом,Центром за социјални рад ,као и ГУ Ваљево ,пре свега због проблема персоналних асистената.У овом домену има позитивних помака,али је и даље сарадња оптерећена бројним проблемима.

 

Додатне информације