Предлог уџбеника за школску 2020-2021

  • Штампа

Уџбеници за наредну школску годину су исти сем за 3 и 7 разред. Предлоге за избор уџбеника дали су стручни активи. Моле се представници Савета родитеља да погледају предлоге и примедбе да доставе у секретаријат школе или одељенском старешини одељења које представљају.

Уџбенике за 4 разред поглрдајте овде

Комплет уџбеника за први разред погледајте овде

Комплет уџбеника за трећи разред поглрдајте овде

Комплет уџбеника за енглески језик од 1-8 разреда погледајте овде

Комплет уџбеника за други разред погледајте овде

Предлог уџбеника из историје за 7 разред погледајте овде

Предлог уџбеника из физике погледајте овде

Предлог уџбеника из географије разред погледајте овде

Предлог уџбеника из ликовне културе разред погледајте овде

Предлог уџбеника из немачког језика разред погледајте овде

Предлог уџбеника из биологије разред погледајте овде

Предлог уџбеника из математике разред погледајте овде

Предлог уџбеника из информатике и рачунарства разред погледајте овде

Предлог уџбеника из хемије разред погледајте овде

Предлог уџбеника из историје за 6 разред разред погледајте овде

Предлог уџбеника из технике и технологије и техничког и информатичког образовања разред погледајте овде

Предлог уџбеника из музичког погледајте овде

Предлог уџбеника из српског језика за 5,6,7 разред погледајте овде

Предлог уџбеника из српског језика за 8 разред погледајте овде

Предлог уџбеника из историје за 5 разред погледајте овде

Предлог уџбеника из историје за 8 разред погледајте овде