Одговор на постављено питање понуђача

Одговор на постављено питање понуђача за ЈН 2-2019 можете погледати овде

Додатне информације