Одговори на постављена питања у вези јавне набавке

Одгворе на постављена питања у вези јавне набавке рачунарске опреме можете погледати овде

Додатне информације