Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку рачунара ЈНМВ 2 2019 можете погледати овде

Додатне информације