Одлика о додели уговора

Одлука о додели уговора за ЈН 04/2019-услуге реализовања наставе у пророди и ескурзије ученика можете погледати овде

Додатне информације