Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2019

Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 03/2019 извођење и реализовање ескурзије ученика 8. разреда ОШ "Андра Савчић" можете погледати и преузети овде

Јавна набавка ескурзије ученика 8. разреда

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03 2019 која се односи на ескурзије ученика осмог разреда можете погледати и преузети овде

Конкурсну документацију за ескурзију ученика осмог разреда можете погледати и преузети овде

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку рачунара ЈНМВ 2 2019 можете погледати овде

Одлука о обустави поступка

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности редни број 02/2019 можете погледати овде

Одговор на постављено питање

Одговор на постављено питање од 31.05.2019 можете погледати овде

Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Позив за подношење понуда за ЈН 2-2019 можете погледати овде

Конкурсну домументацију за ЈН-2019 набавка рачунара за ОШ "Андра Савчић"  можете погледати и преузети овде

Одлука о обустави поступка

Одлуку о обустави поступка за рачунаре 2 2019 можете погледати овде

Обавештење о обустави поступка можете погледати овде

Одговори на постављена питања у вези јавне набавке

Одгворе на постављена питања у вези јавне набавке рачунарске опреме можете погледати овде

Одговор на постављено питање понуђача

Одговор на постављено питање понуђача за ЈН 2-2019 можете погледати овде

Конкурсна документација за ЈН 2 2019 набавка рачунара

Конкурсну докиментацију за ЈН 2 2019 набавку рачунара можете преузети и погледати овде

Позив за подношење понуда за ЈН 2-2019 можете погледати овде

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору за ескурзије 2019 можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Одлуку о доделу уговора за јавну набавку мале вредности- извођење и реализовање ескурзије за ученике од 1-7 разреда ОШ" Андра Савчић" можете погледати овде

Конкурсна документација 29.3.2019.

Позив за подношење понуде-Предмет набавке :услуге- услуга извођења и реализовања екскурзије ученика од 1.до 7.разреда   ош "Андра Савчић" В а љ е в о можете погледати овде

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за услугу извођења и реализовања ескурзије ученика од 1 до 7 разреда можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуге мале вредности бр 04/2018 извођење и реализовање наставе у природи ученика ОШ "Андра Савчић" можете погледати овде

Измена конкурсне документације и продужење рока

Измену конкуесне документације бр 1. ЈНМВ 4 2018. можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда можете погледати овде

Конкурсна документација за насзаву у природи 2018

Позив за подношење понуда-настава у природи 2018 можете погледати овде

Конкурсну документацију за наставу у природи можете преузети и погледати овде

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору о ескурзији осмог разреда можете погледати овде

Oдлука о додели уговора за извођење ескурзије 8 разреда

Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности извођење и реализовање ескурзије ученика осмог разреда ОШ" Андра Савчић" можете погледати овде

Одлука за јавну набавку

Одлуку за јавну набавку бр. 1-2018 можете погледати и преузети овде

Додатне информације