Календар активности за август

РАСПОРЕД ПРИПРЕМЕ И ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА : припремна настава за полагање поправних испита:од 22. до 26.8.тг. писмени испит математика: 26.6.тг. усмени испит математика: 29.8.тг. писмени испит немачки језик: 29.8.тг. усмени испит немачки језик: 30.8. тг. МАЛА ШКОЛА: 29,30. и 31. 8.тг. ПОДЕЛА РАСПОРЕДА: среда ,31. 8.тг. према распореду: 5. и 6. разред  у 9 сати 7. и 8. разред у 10 сати. СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА: уторак,30.8.тг.

Додатне информације