Школско такмичење из математике

У ОШ "Андра Савчић"  у петак, 18.1.2019.г. У термину 12- 14 ч. организовано је школско такмичење из математике. Стандардизовани задаци за све разреде, 3-8,као и све прописане процедуре при такмичењу, стигли су од друштва математичара –србије. Учествовало је 42 ученика трећег разреда, 32 четвртака, 23 петака,18 ученика шестог разреда, 13 седмака и 5 осмака, што значи да се такмичило 133 ученика од трећег до осмог разреда. Такмичење је организовао, уз помоћ директора, стручне службе и актива учитеља трећег и четвртог разреда, актив математике,а координацију је водила наставница Марија Крсмановић.

Додатне информације