СОС телефони


СОС линија за пријаву насиља у школама: 0800 / 200 201

НВО: АСТРА СОС - Европски број за несталу децу: 116 000

АСТРА СОС - Телефон за жртве трговине људима: 011 / 785 00 00

 

Додатне информације