Може то и овако....Енглески

Час енглеског језика, наставник :Наташа Станковић

Одељење:6-4

Датум: 7.12.2018.

Наставна јединица: how do i get there?

Облици рада: фронтални,рад у пару,индивидуални

Наставне методе: илустративно-демонстративне,вербално-текстуалне

Ево мало фотографија....

IMG 7202IMG 7209IMG 7210IMG 7213

Moже то и овако.... Историја

Час историје, наставник :гордана васиљевић датум: 6.12.2018. Одељење: 8-2

Наставна јединица : србија у првом светском рату

Облици рада:рад у паровима,рад у групама,,фронтални рад

Наставне методе:истраживачки рад,вербално-текстуалне

Сјајан час ,динамичан,са много самосталног рада ученика, са савременим  приступом теми,одлично припремљен. Кад видите фотографије, на којима су,рецимо, ученици обучени у Војводе Степу Степановића,Живојина Мишићаи Радомира Путника,схватићете са колико су жара  и снагеученици припремили овај час!!!

Ево мало слика...

IMG 7083IMG 7084IMG 7088IMG 7089IMG 7090

Може то и овако...Математика

Час математике, наставник Марија Крсмановић

Датум: 5.12.2018.г. Наставна јединица:пирамида Облик рада: индивидуални,групниу,фронталниНаставне методе: илустративно-демонстративне, практични радови,вербално-текстуалне. Ево како се ,уз моделе пирамиде које суученицисами правили,уз презентације које су радили групно и индивидуално,а односилесу се на египатске пирамиде,јогурте и сл., може држати пажња и повезивати  настава са животом. Мало слика...

1 resize2 resize3 resize4 resize

Додатне информације