Може то и овако....Немачки

Датум: 10.12.2018.г.

Предмет: немачки језик

Наставник: Биљана Ристовић

Одељење:5-4

Наставна јединица: систематизација

-презент гласгола haben i sein;као и осталих глагола, бројеви,боје, животиње, једноставнији дијалози, школски прибор- рад по станицама тип часа:вежбање облици рада: индивидуални,групни,фронтални наставне методе: вербално-текстуална, илустративно-демонстративна изузетно добро осмишљен и  припремљен час у коме је за 45 минута више од 90% ученика, идући од" станице до станице" урадило све задатке,којих није било мало, напротив, из свих области које су обрађене до сада. И што је најважније,ученици су уживали у таквом раду, играли су се , били мотивисани да раде индивидуално, да сарађују са другим ученицима,да постављају себи  циљеве у учењу и да процењују свој и рад других ученика!Мало  детаља са часа ,колико то фотографије могу да пренесу...

IMG 6739IMG 6746IMG 6754IMG 6770


Припрему часа можете пшогледати овде

Може то и овако...-Г.Грабовица

Час музичке културе

Учитељ:Oливера Ђорђић

Одељење:2-6,издвојено одељење школе у Горњој Грабовици

Наставна јединица: "ала веје,веје"

Тип часа:обрада

Облици рада:фронтални,групни,индивидуални

Прелеп час!

Час математике

Учитељ: Јелена Петровић

Одељење:1-5,издвојено одељење школе у Горњој Грабовици

Наставна јединица:претходник и следбеник

Тип часа:обрада

Облици рада: фронтални,индивидуални

Прваци се добро сналазе са бројевима!

Ево мало сличица...


12345

Може то и овако....Енглески

Час енглеског језика, наставник :Наташа Станковић

Одељење:6-4

Датум: 7.12.2018.

Наставна јединица: how do i get there?

Облици рада: фронтални,рад у пару,индивидуални

Наставне методе: илустративно-демонстративне,вербално-текстуалне

Ево мало фотографија....

IMG 7202IMG 7209IMG 7210IMG 7213

Moже то и овако.... Историја

Час историје, наставник :гордана васиљевић датум: 6.12.2018. Одељење: 8-2

Наставна јединица : србија у првом светском рату

Облици рада:рад у паровима,рад у групама,,фронтални рад

Наставне методе:истраживачки рад,вербално-текстуалне

Сјајан час ,динамичан,са много самосталног рада ученика, са савременим  приступом теми,одлично припремљен. Кад видите фотографије, на којима су,рецимо, ученици обучени у Војводе Степу Степановића,Живојина Мишићаи Радомира Путника,схватићете са колико су жара  и снагеученици припремили овај час!!!

Ево мало слика...

IMG 7083IMG 7084IMG 7088IMG 7089IMG 7090

Може то и овако...Математика

Час математике, наставник Марија Крсмановић

Датум: 5.12.2018.г. Наставна јединица:пирамида Облик рада: индивидуални,групниу,фронталниНаставне методе: илустративно-демонстративне, практични радови,вербално-текстуалне. Ево како се ,уз моделе пирамиде које суученицисами правили,уз презентације које су радили групно и индивидуално,а односилесу се на египатске пирамиде,јогурте и сл., може држати пажња и повезивати  настава са животом. Мало слика...

1 resize2 resize3 resize4 resize

Додатне информације