Предавање-злоупотреба информационих технологија

У оквиру преванције насиља у нашој школи педагог, психолог и директор школе су у четвртак, 19. маја 2016.г. су одржали два општа родитељеска састанка.: у 17 часова је рађено са родитељима ученика другог разреда,а у 18 часова је одржан састанак у холу школе за родитеље ученика четвртог разреда. Тема састанака  је била упознавање родитеља са злоупотребама  савремених информационих технологија,са опасностима које вребају децу на друштвеним мрежама и са мерама  безбедности које и родитељи и школа треба да заједнички предузимају,како би деца била што безбеднија при коришћењу интернета,мобилних телефона итд. Родитељи су упознати и са активностима које предузима школа у истом циљу,са тимовима које је школа формирала како би постигла што боље ефекте у овој сфери. Било је пуно заниљивих коментара и предлога родитеља који ће се заједно са школом бавити овом темом.Један од предлога,који ће се свакако брзо наћи и на нашем сајту,ће бити мере заштите деце које ће урадити један родитељ. Уз ову тему један родитељ је истакао да жели да разговарамо и о најављеној подели четвртих разреда,па је састанак проширен и овом темом.Истакао је да ,по његовом мишљењу,не треба делити одељења,нарочито не сва одељењљ. Директор је објаснио да разлози поновног формирања одељења ,сада већ петог разреда,леже у великом броју деце која дођу до септембра,што из Горње Грабовице,што се доселе са стране.Од тог броја школа формира уместо четири одељења,колико има сада у матичној школи,пет одељења  и она морају да буду уравнотежена по много критеријума.Стручна служба ,,води рачуна о свим тим стручним детаљима,наравно и о томе да усагласи смене браће и сестара,али да није изводљиво правити  одељења на основу жеља родитеља.Остали родитељи  су прихватили и уважили разлоге  школе.


123456

Додатне информације