"Школа без насиља"

Један од најважнијих циљева свих учесника у образоввном процесу јесте безбедност ученика и смањење насиља у школи. Због тога су Министарсво просвете ,науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ покренули пројекат "Школа без насиља-ка сигурном и подстицајном окружењу за децу". Наша школа се укључила у овај пројекат и,како то правила пројекта налажу,спровели смо 2 круга истраживања,како бисмостекли увид у безбедност наших ученика и одраслих у школском окружењу и како бисмо планирали активности усмерене на превенцију школског насиља. Приликом укључивања наше школе урађено је улазно истраживање о врстама и интензитету школског насиља с циљем снимања почетног стања. У оквиру поновљеног истраживања безбедности ученика и запослених у школском окружењу ,ученици,наставници,родитељи и чланови школског тима су урадили анкете које су обрађене у Институту за психологију Филозофског факултета у Београду. Резултати се тичу различитих аспеката безбедности школског окружења: - безбедност физичког окружења у школи, - превентивно деловање школе и- заступљености насилних догађаја и безбедносних ризика у школи. Свака област се процењивала на основу једног или више индикатора,који су сачињени од више компоненти. Компоненте су, у ствари, конкретан садржај индикатора: догађаји, активности, мере, начини реаговања и сл. на основу којих се препознаје индикатор и процењује степен његове остварености у школи По укупној безбедности  ученика и запослених у школском окружењу, према резултатима овог истраживања,школа "Андра Савчић" се налази далеко изнад просека (80,55%према 70,24% колико износи просек за испитане основнешколе). Осим тога, док смо чекали резултате овог испитивања одржали смо родитељске састанке са предавањима,трибинама и презентацијама на тему насиња,посебно дигиталног насиља за све родитеље чија деца уче у нашој школи,што је мало школа у земљи урадило.Планирали смо да ово остане трајна активност,проценивши да су родитељи важна,аконе и најважнија карика у овој области и да је важно да сарађујемо. Школски тим за заштиту ученика од насиља,занемаривања и злостављања је на свом састанку 10.6.2016.г. анализирао резултате анкете и направио акциони план какобисмо у новој школској години још подигли безбедност ученика и запослених наше школе..

Додатне информације