Сарадња са полицијом

17.10. 2017.г. за ученике четвртог разреда  је одржано предавање  са
две теме:
Полиција у служби грађана и
Насиље  као негативна друштвена појава
Предавање су одржале школски полицајци Јасмина Пушић и Јелена
Филиповић.
Ово предавање је уводна сарадња коју су уговорили Министарство
просвете,науке и технолошког развоја и Министарство унутрашњих послова.

Додатне информације