Професионално информисање

Професионално информисање

Ученички парламент наше школе је средином фебруара урадио нови пано за професионално информисање ученика, нарочито ученика осмог разреда. На паноу се могу наћи информацијхе о рачунању поена потребних за упис у средње школе, смерови у школама нашег региона, број поена који је био потребан прошле године за упис на све смерове,као и информације о презентацијама средњих школа у нашој школи,текући конкурси и сл. 28. 2.2018.г. одржана је у нашој школи презентација Средње уметничке школе из Шапца ,а 7.3. 2018. ће се представити наша гимназија.

Тест професионалних интересовања

Као и преходних година ,педагог и психолог ,су са свим  ученицима 8.р. урадили тест професионалног интересовања   ,који се ради  само у нашој школи. После тога је обављен индивидуални саветодавни рад из области ПО са свим ученицима осмог разреда. Планирано је да се  родитељи упознају са резултатима тестова ПО своје деце.

Додатне информације