Може то и овако...Математика

Час математике, наставник Марија Крсмановић

Датум: 5.12.2018.г. Наставна јединица:пирамида Облик рада: индивидуални,групниу,фронталниНаставне методе: илустративно-демонстративне, практични радови,вербално-текстуалне. Ево како се ,уз моделе пирамиде које суученицисами правили,уз презентације које су радили групно и индивидуално,а односилесу се на египатске пирамиде,јогурте и сл., може држати пажња и повезивати  настава са животом. Мало слика...

1 resize2 resize3 resize4 resize

Додатне информације