Moже то и овако.... Историја

Час историје, наставник :гордана васиљевић датум: 6.12.2018. Одељење: 8-2

Наставна јединица : србија у првом светском рату

Облици рада:рад у паровима,рад у групама,,фронтални рад

Наставне методе:истраживачки рад,вербално-текстуалне

Сјајан час ,динамичан,са много самосталног рада ученика, са савременим  приступом теми,одлично припремљен. Кад видите фотографије, на којима су,рецимо, ученици обучени у Војводе Степу Степановића,Живојина Мишићаи Радомира Путника,схватићете са колико су жара  и снагеученици припремили овај час!!!

Ево мало слика...

IMG 7083IMG 7084IMG 7088IMG 7089IMG 7090

Додатне информације