Може то и овако....Енглески

Час енглеског језика, наставник :Наташа Станковић

Одељење:6-4

Датум: 7.12.2018.

Наставна јединица: how do i get there?

Облици рада: фронтални,рад у пару,индивидуални

Наставне методе: илустративно-демонстративне,вербално-текстуалне

Ево мало фотографија....

IMG 7202IMG 7209IMG 7210IMG 7213

Додатне информације