Може то и овако...-Г.Грабовица

Час музичке културе

Учитељ:Oливера Ђорђић

Одељење:2-6,издвојено одељење школе у Горњој Грабовици

Наставна јединица: "ала веје,веје"

Тип часа:обрада

Облици рада:фронтални,групни,индивидуални

Прелеп час!

Час математике

Учитељ: Јелена Петровић

Одељење:1-5,издвојено одељење школе у Горњој Грабовици

Наставна јединица:претходник и следбеник

Тип часа:обрада

Облици рада: фронтални,индивидуални

Прваци се добро сналазе са бројевима!

Ево мало сличица...


12345

Додатне информације