Историјат

Слика школе

Историјат школе

Основна школа „Андра Савчић“ је градска школа са традицијом дугом 70 година. Име је добила по народном хероју Андри Савчићу, рођеном 18. децембра 1909. године у имућној трговачкој породици. Основну школу и гимназију је завршио у Ваљеву, а Правни факултет у Београду. Радио је као судија Среског суда у Косјерићу, а као родољуб ступио у Покрет отпора против фашизма и борио се све до своје смрти 1944. Његова породица је поклонила своју имовину грађанима Ваљева. 

Школу чине тзв. матична школа у Ваљеву и два издвојена одељења: једно у Горњој Грабовици, удаљеној 7 км од Ваљева и друго на Дивчибарама, које су од Ваљева удаљене 35 км.

Од 1951. до 1973. школа се налазила у улици Вука Караџића (садашњи ВИПОС), а од 1973. године школа је у улици Јована Дучића бр. 5. Зграда матичне школе стара је 47 година. То је очувана зграда, лепо одржавана, која се састоји из два дела: мале школе - у којој наставу похађају ученици млађих разреда и велике школе - у којој наставу похађају ученици старијих разреда. У оквиру школе, али као посебна зграда, је фискултурна сала, која се, такође, састоји из два дела: велике и мале сале (за ученике млађих и старијих разреда). Мала сала је деведесетих настала трансформацијом базена који од пресељења школе, због техничких недостатака, никада није био у функцији.

У матичној школи настава се одвија у 9 учионица за млађе разреде, једној учионици за продужени боравак и у 14 кабинета за старије разреде.

Школа има библиотеку, медијатеку (која је почела са радом од 2005/06. школске године), два рачунарска кабинета, учионицу за продужени боравак, наставничку канцеларију, административне просторије (канцеларија директора, рачуноводства, секретара и административног радника), стоматолошку амбуланту, кухињу, простране холове, радионице, просторије за стручну службу (педагог и психолог), просторију за индивидуални рад са децом која похађају наставу по индивидуалном образовном плану, просторије за помоћне раднике.

Школа има велико школско двориште, са изграђеним теренима за кошарку, фудбал и рукомет, као и летњу позорницу.

У Горњој Грабовици школа је изграђена 1978. године. У саставу објекта налазе се четири учионице за разредну наставу укључујући и припремно одељење, библиотеку и дигиталну учионицу, наставничку канцеларију, кухињу са трпезаријом, санитарни чвор и парно грејање.

Школа на Дивчибарама је почела са радом школске 1984/85. Године. Школа није имала своју зграду, па су ученици боравили у простору хотела, дечјег одмаралишта и сл., а у јуну месецу 2005. године на Дивчибарама је отворена новоизграђена школа за ученике млађих разреда, са новим намештајем и модерном технологијом.

Дан школе обележава се на дан рођења Андре Савчића, 18. децембра.

014/235-447
014/ 221-296
Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000