Мала школа

Циљ: Да се будући ученици првог разреда упознају, да упознају учитеље; да учитељ у извесној мери стекне увид у припремљеност деце за школу, упозна нека најосновнија својства ученика; да ученици сазнају и, колико могу, усвоје неке најосновније појмове везане за школу и школске обавезе.

Задаци:

  • Међусобно упознавање ученика и учитеља;
  • Стварање услова за успешну адаптацију деце у школи;
  • Ослобађање деце за веселу комуникацију и разговор;
  • Подстицање пријатних, веселих, радосних осећања и расположења према школи;
  • Упознавање ученика са основним карактеристикама школе, просторије, њихов распоред и намена, радници, ученици, звоно, часови, одмор, назив школе;
  • Оспособљавање за успешније сналажење у школи, учионици, оријентација у простору;
  • Стицање знања о основним карактеристикама и обавезама једног ђака, хигијенске навике, навике лепог понашања и обраћања.

Трајање: 3 радна дана

Распоред

Среда: Свечаност пријема у школу

Прозивка: Кратак састанак са родитељима и ученицима, обавештења о циљу, току рада, као и о поласку у школу

Четвртак: Упознавање

Да вам се представим... „Ја сам основна школа...“ (Упознавање ученика са основним карактеристикама школе, просторије у школи, њихов распоред и намена, радници, ученици, звоно, одмор, наставни предмети, школско двориште, ужина, WC и његова функција, назив школе...)

Петак: Ја сам будући ђак првак (Упознавање са карактеристикама и обавезама једног ђака, хигијенске наавике, навике лепог понашања – свакодневно долажење, стизање на време, доношење прибора, редовно писање домаћих задатака, дизање руку, лепо изражавање)

014/235-447
014/ 221-296
Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000