Мисија и визија

МИСЈА И ВИЗИЈА

  • МИСИЈА ШКОЛЕ
    Велика градска и бројна школа, са два физички издвојена одељења и великим бројeм ромске деце, друштвени колектив који пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања индивидуалних карактеристика свих ученика, негује и подржава даровите ученике, пружа подршку ученицима којима је то потребно да би постигли што боље резултате и потпуно се уклопили у друштво, место где се негује љубав, хуманост, пријатељство, разумевање између наставника и ученика и међусобно поштовање, где се бори за нулту толеранцију према насиљу, где се уводе принципи заштите животне средине у све сегменте рада школе и где се сви трудимо да радимо на себи и да сваког дана заједно растемо...

  • ВИЗИЈА ШКОЛЕ
    Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада коришћењем савремених облика и метода рада, али пре свега снажан васпитни рад, тако занемарен у породици и друштву. Школа у којој ће ученици бити мотивисани и у коју ће радо долазити, јер ће она бити простор у коме ће моћи да задовоље своје потребе, интресовања и да стекну трајна знања и вештине. Такође школа у којој се развијају поштовање и уважавање свих који у њој уче и раде, као и свих који у њу дођу.