Продужени боравак

У ОШ „Андра Савчић“ организовани рад продуженог боравка постоји од школске 2012/13. године. Продуженим боравком су обухваћени ученици првог и другог разреда чији се родитељи добровољно јаве, првенствено ученици са тешкоћама у развоју, ученици путници, ученици који живе у непотпуним породицама и ученици чија су оба родитеља запослена. У продуженом боравку раде два наставника разредне наставе, од којих један наставник ради са групом ученика првог разреда, а други са групом ученика другог разреда.
За потребе продуженог боравка опремељена је једна учионица. У учионици имају два компјутера, телевизор, ДВД плејер, касетофон, простор за одмор и дидактички материјал. Клупе и столице примерене су узрасту ученика и груписане су према васпитно-образовним захтевима и интересовањима ученика.
Временским распоредом утврђена је структура и ритам дневних и недељних активности. Рад у продуженом боравку одвија се у периоду од 7:00-18:00 часова.
Овим временским опсегом ученици након редовне преподневне наставе која се после 4. часа завршава у 11:30 или после 5. часа који се завршава у 12:20 прелазе у продужени боравак до 18:00 часова, а ученици који редовну наставу похађају поподне, са почетком у 14:00 часова, могу боравити у продуженом боравку од 7:00 до 14:00 часова.
Сви облици и видови образовно-васпитног рада са ученицима обухваћени продуженим боравком проистичу из заједничког плана и програма образовно-васпитног рада у основној школи. У извођењу образовно-васпитног рада у продуженом боравку школа обезбеђује:
- самостални рад ученика
- ужину
- активности у слободном времену
- допунски рад.

Распоред активности у продуженом боравку

Преподневна смена боравка
07,00-09,00 Пријем ученика, слободне активности
09,00-10,00 Јутарња гимнастика,ужина
10,00-11,30 Самостални рад ученика(часови учења)
11,30-12,30 Активан одмор, спортске активности
12,30-13,00 Ручак
13,00-13,30 Активан одмор
13,30-13,45 Одлазак на редовну наставу
Поподневна смена боравка
11,30-13,00 Пријем ученика, слободне активности
13,00-13,30 Ручак
13,30-14,00 Активан одмор
14,00- 16,00 Самостални рад ученика(часови учења)
16,00-17,00 Спортске активности
17,00-17,45 Слободне активности у учионици
17,45-18,00 Активан одмор,завршетак рада
014/235-447
014/ 221-296
Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000