Пројекти

ПРОЈЕКАТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“

 • ВРЕМЕ ПОЧЕТКА ПРОЈЕКТА: | 2011/2012. год.
  Пројекат је започео школске 2011/2012. године, а настављен и током 2020/21. године.
 • САРАДНИЦИ:
  Министарство просвете и науке и Министарство спорта Републике Србије и GIZZ BOSS - немачко удружење за међународну сарадњу
 • ЦИЉ ПРОЈЕКТА:
  Оснаживање ученика основне школе, нарочито завршног разреда, за избор занимања и информисање ученика о свим аспектима уписа у средње школе.
 • ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА:
  с обзиром на постављени циљ и с обзиром да се ради о развојном програму, који треба да се имплементира у васпитни рад школа, трајање пројекта није временски ограничено.
 • ЦИЉНА ГРУПА:
  ученици 5-8.разреда
 • НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ:
  педагошко-психолошка служба, одељенске старешине, Тим за професионалну оријентацију, наставници
 • ТРЕНУТНИ СТАТУС ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ:
  Наша школа је од школске 2011/12. године укључена у пројекат „Професионална орјентација на прелазу у средњу школу“. Пројекат се реализује десету школску годину у оквиру сарадње са Министарством просвете и науке и Министарством спорта и омладине, а под покровитељством немачког удружења за међународну сарадњу GIZZBOSS. Пројекат доноси квалитетну подршку ученицима пред упис у средње школе.