Пројекти

ПРОЈЕКАТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“

 • ОШ „Андра Савчић“ озбиљно ради на инклузији, има јако добру и детаљну документацију о том раду и сваке школске године, на основу свог искуства, али и озбиљне анализе свог рада, унапреди свој рад у овој области. Зато смо врло радо ушли у овај пројекат, желећи да допринесемо развоју инклузије, не само у школи, већ и у друштву, али и да добијемо употребљиве податке које се односе на наш колектив, а тичу се потреба наставника и ставова у вези са инклузивним образовањем.

 • АУТОР:
  Тијана Јокић, докторант психологије, Филозоски факултет, Београд и Центар за образовне политике
 • ВРЕМЕ ИСТРАЖИВАЊА:
  мај 2018. – до краја школске 2020/2021. године
 • ЦИЉНА ГРУПА:
  учитељи и наставници основних школа. У нашој школи, у истраживању учествују 62 учитеља и наставника из свих разреда, као и сарадници који индивидуално раде са ученициима: педагог и педагошки асистент.
 • ОПШТИ ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА:
  Разумевање наставничке перспективе и искустава у контексту инклузивног образовања. Истраживање треба да осветли слику и положај наставника основне школе који треба да реализује инклузивно образовање.
 • ФАЗЕ И ТОК ИСТРАЖИВАЊА:
  Истраживање у школи се одвија у две фазе.
 • Наставници анонимно - уз сопствену шифру попуњавају упитник који садржи осам група питања, која се тичу ставова наставника, као и њихове мотивације и спремности за спровођење инклузивног образовања, као и типове подршке, у школи и ван ње, која је доступна наставницима, а има за циљ помоћ при планирању и реализацији инклузивног образовања.
 • Коментар- наставници ОШ „Андра Савчић“ су упитнике попуњавали у мају 2018. год.
 • Друга фаза истраживања треба да омогући дубље разумевање искустава и ставова наставника. Она подразумева серију интервјуа са наставницима који ће бити позвани на даљу сарадњу после анализе података прикупљених упитником.
 • Друга фаза истраживања ће се реализовати током шк. 2018/2019. године.
 • Трећа фаза истраживања ће се реализовати школске 2020/2021. године.
 • САРАДНИЦИ У ШКОЛИ
  педагошко – психолошка служба.