Запослени у школи

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

Р.Б. Име и презиме Радно место Стручна спрема
1. Сарић Милена секретар висока СС
2. Несторовић Ружица административни радник виша СС
3. Радовић Биљана шеф рачуноводства виша СС
Телефон:014/235-447
Телефон:014/ 221-296
Адреса: Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000