Запослени у школи

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Р.Б. Име и презиме Радно место Стручна спрема
1. Софронић Горан ложач-домар, Г.Грабовица нижа СС
2. Малетић Милан домар нижа СС
3. Јефтовић Реџебије помоћни радник- Дивчибаре нижа СС
4. Мојић Зорица помоћни радник нижа СС
5. Лукић Зорица помоћни радник нижа СС
6. Никићевић Рада помоћни радник нижа СС
7. Мојсиловић Љиљана други разред нижа СС
8. Софронић Снежана помоћни радник нижа СС
9. Тимотић Мирослава помоћни радник нижа СС
10. Панић Светлана помоћни радник нижа СС
11. Јаковљевић Стојка помоћни радник нижа СС
12. Симић Славица помоћни радник нижа СС
Телефон:014/235-447
Телефон:014/ 221-296
Адреса: Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000