Запослени у школи

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

Р.Б. Име и презиме Радно место Стручна спрема
1. Симић Зоран Директор школе Академски вајар
2. Милица Војић Марковић Помоћник директора 50% Дипломирани педагог
Телефон:014/235-447
Телефон:014/ 221-296
Адреса: Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000