Запослени у школи

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Р.Б. Име и презиме Радно место Стручна спрема
1. Ана Ракић психолог дипл. психолог
2. Милица Војић Марковић педагог 50% дипл. педагог
3. Ивана Јовановић помоћни радник- Дивчибаре проф.српског језика
4. Душица Милосављевић библиотекар 28% проф.српског језика
5. Ненад Живановић библиотекар 12% проф. математике
6. Ружица Ковачевић библиотекар 10% проф. хемије
7. Ана Нинић педагог 50% дипл. педагог
8. Милица Милановић педагог 50% дипл. педагог
9. Тања Маринковић Пед. асистент економиста
Телефон:014/235-447
Телефон:014/ 221-296
Адреса: Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000